Bardzo śmieszne piosenki, recital Katarzyny Żak

Foto: Jeremi Astaszow / ASTASHOW Studio